Αλδεβαριανά Σενάρια #3

«Η κυρά- Θοδώρα»

 

Τα «Αλδεβαριανά Σενάρια» κάθε βδομάδα στο fermouart. Από τον Γιώργο Μικάλεφ.