Αλδεβαριανά Σενάρια #3

“Η κυρά- Θοδώρα”

 

Τα «Αλδεβαριανά Σενάρια» κάθε βδομάδα στο fermouart. Από τον Γιώργο Μικάλεφ.