Αλδεβαριανά Σενάρια #4

Άγιος Βασίλης…

 

Τα «Αλδεβαριανά Σενάρια» κάθε βδομάδα στο fermouart. Από τον Γιώργο Μικάλεφ.