Αλδεβαριανά Σενάρια #5

ο Κύριος Χρήστος & οι Μεγάλοι Παλαιοί

 

Τα «Αλδεβαριανά Σενάρια» κάθε βδομάδα στο fermouart. Από τον Γιώργο Μικάλεφ.