Αλδεβαριανά Σενάρια #6

Σκοτάδι

 

 

Τα «Αλδεβαριανά Σενάρια» κάθε βδομάδα στο fermouart. Από τον Γιώργο Μικάλεφ