Αλδεβαριανά Σενάρια #7

η Ζωντανίνα

«Αλδεβαριανά Σενάρια»  στο fermouart. Από τον Γιώργο Μικάλεφ