Λόγω της πολύ μεγάλης επιτυχίας τους, οι δύο εγκαταστάσεις στην Πειραιώς 260 θα συνεχιστούν μέχρι και τη λήξη του προγράμματος, στις 17 Ιουλίου.

Candice Breitz, Love Story

Βίντεο εγκατάσταση

Πειραιώς 260 – Χώρος Α, 19:00 – 24:00

Μαρκ ΧατζηπατέραςBuilding Hope

Πειραιώς 260 – Προαύλιο, 19:30 – 21:00