Το 2013 έµαθα ότι πάσχω από µεταστατικό καρκίνο στο στήθος – ενός τύπου που δεν επιδέχεται θεραπεία. Αυτή η σειρά έργων είναι ένας εικαστικός διάλογος που αναπτύσσω µε τον εαυτό µου πάνω στο θέµα αυτό από την ώρα που άρχισε. Είναι µια προσωπική µεταφορική ερµηνεία του πόσο πρέπει να υποφέρει κανείς για να εκτιµήσει αληθινά τη ζωή. – Alek Lindus

 

«Δεν έχω την επιθυµία να ζωγραφίσω τον κόσµο µε σκοτεινότερα χρώµατα από αυτά που έχει, αλλά καθώς ο κόσµος δίνει έδαφος στο σκοτάδι γίνεται ακόµα πιο δύσκολο να αγνοήσεις την ιδέα ότι ο κόσµος είναι ο εαυτός σου. Είναι ένα πράγµα που εσύ έχεις δηµιουργήσει λίγο ή πολύ. Και όταν θα πάψεις να υπάρχεις θα πάψει κι ο κόσµος. Θα υπάρξουν κόσµοι άλλοι. Φυσικά. Eίναι όµως οι κόσµοι άλλων ανθρώπων και η ιδέα ότι τους αντιλαµβάνεσαι ήταν πάντα µια ψευδαίσθηση – τελικά. Ο δικός σου κόσµος, ο µόνος που έχει κάποια σηµασία, θα έχει φύγει. Και δεν θα ξανάρθει ποτέ.» –Cormac McCarthy, The Counselor: A Screenplay

 

In 2013 I was diagnosed with metastatic breast cancer – of a type that’s virtually incurable – this collection of work is a visual dialogue I have been having with myself on the subject since it began. It’s a personal metaphoric interpretation of how bad it has to get for one to really appreciate life. –Alek Lindus

 

“I have no wish to paint the world in colours more somber than those it wears, but as the world gives way to darkness it becomes more and more difficult to dismiss the understanding that the world is in fact oneself. It is a thing which you have created, no more, no less. And when you cease to be so will the world. There will be other worlds. Of course. But they are the worlds of other men and your understanding of them was never more than an illusion anyway. Your world the only one that matters will be gone. And it will never come again.” Cormac McCarthy, The Counselor: A Screenplay

 

 

 

H Alek Lindus γεννήθηκε στο Παρίσι το 1965 και µορφώθηκε από την Ελλάδα στην Ελλάδα από το 1976. Σπούδασε Καλές Τέχνες στο Ηνωµένο Βασίλειο, είναι µέλος του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Χρησιµοποιεί φίλµ και παλιές µηχανές από το 2006 και σχεδόν αποκλειστικά Polaroid από το 2015.

  

Alek Lindus was born in Paris in 1965 and has been educated by Greece since 1976. Studied fine art in the UK and is a member of the Chamber of Fine Arts of Greece. She has been working photographically with film and old cameras since 2006 and almost exclusively Polaroid since 2015.

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΕXHIBITIONS

 

Thessaloniki PhotoBiennale “Topos”, 2010 ® Artis Causa Gallery, Thessaloniki, 6-30/5/2010, curator Maria Kenanidou ® Artis Causa Gallery, Thessaloniki, 15/6-24/7/2010 ® Big Blue, Karlovassi, Samos, 8/2010 ® Grey days, Ginger Cafe, Karlovassi, Samos, 11-20/3/2011 ® Ritsos project, Karlovassi, Samos, 6/2014 ® “invisibles”, BaseGallery, Booze, Athens, 4-19/5/2015 ® “monochrome”, Blank Wall Gallery, Kipseli, Athens, 10-28/5/2015 ® InstantArt Paris, Galerie Joseph, 51 Rue de Turenne, Paris, 9-11/11/2018 ® SOS benefit exhibition, Happylucky No.1 Gallery, Brooklyn New York, 6-23/12/2018 ® “black and white”, Blank Wall Gallery, Kipseli, Athens, 4-16/1/2019 ® “shadow is a colour”, Projekteria, Barcelona,  5-24/4/2019 ® Expolaroid, Fundatia Cosman, “entre chien et loup”, Romania, 11/4-30/6/2019 ® InstantArt Arles, Galerie des Arènes, Arles, 15-20/7/2019  ® InstantArt Paris, Galerie Joseph, 51 Rue de Turenne, 8-10/11/2019