21.12 Κυριακή 29 Μαΐου στις 20:15 – 2 διπλές προσκλήσεις